Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cakje
çakje:

çákj/e,-a f. sh. -e(t) aftësia për të bërë një punë; fuqi; fig. guxim, trimëri: është i çakjes.

Të ngjashme:
cekje:

cékj/e,-a f. veprimi sipas foljes.

cokje:

cókj/e,-a f. veprimi sipas foljeve.

cukje:

cúkj/e,-a f. veprimi sipas foljes.

vakje:

vákj/e,-a f. veprimi dhe gjendja sipas foljeve: i erdhi një si vakje në trup.

pakje:

pákj/e, -a f. mpakje.