Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cakesor
cakësor:

cakësór,-e mb. që ndodhet në cakun e diçkaje, i cakut, skajor.

Sinonime / Të përafërta:
skajor
Të ngjashme:
aksesor:

aksesór,-i m. sh. -ë(t) libr. shtojcë.

dokesor:

dokesór,-e mb. etnogr. që lidhet me doket, i dokeve; që mbështetet në doket, zakonor: e drejta dokesore.

aksesor:

aksesór,-e mb. plotësues.

cakosur:

cakósur (i, e) mb. që është cakosur.

bakëror:

bakërór,-e mb. gjeol. që përmban bakër; / kim. i bakërt: tretësirë bakërore.