Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cakerdis
çakërdis:

çakërdís kal., -a, -ur bised. 1. përhap andej-këtej; i bëj të ikin në rrëmujë; fig. ngatërroj, bëj rrëmujë: i çakërdisi dhentë (pulat); e çakërdisi punën. 2. fig. i prish mendjen, e marros; e hutoj; jokal. çakërdisem: e çakërdisi djalin; çakërdisi fare.

Të ngjashme:
batërdis:

batërdís kal., -a, -ur bised. shkatërroj krejt, rrënoj; dërrmoj.

çakërrit:

çakërrít (çakërrís) kal., -a, -ur bised. i hap shumë sytë, zgurdulloj; i hap shumë këmbët.

cakërrim:

cakërrím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.

çakërdisem:

çakërdísem vetv. e çakërdis: u çakërdisën si zogjtë e korbit; iu çakërdis gjumi i iku gjumi; u çakërdis nga mendtë u çmend. / pës. çakërdísem.

çakërdisje:

çakërdísj/e,-a f. veprimi dhe gjendja sipas foljeve.