Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës caj
çaj:

çaj,-i m. 1. bot. shkurre me gjethe me erë të këndshme, që thahen për të përgatitur me to një pije; barishte a lule me të cilat përgatitim pije të ngrohtë: çaj mali bimë e vendit tonë, me gjethe në ngjyrë argjendi, me lule të verdha e me erë të këndshme; / pije që përgatitet nga këto bimë dhe nga bimë të tjera mjekësore: çaj rigoni (kamomili, sherbele). 2. pritje para darke, në të cilën të ftuarve u nxjerrin një pije të tillë të ngrohtë dhe ëmbëlsira: janë ftuar për çaj.

çaj:

ça/j kal., -va, -rë 1. e ndaj diçka në copa për së gjati; ndaj më dysh; i hap plasa të thella: çaj dru; çaj arra thyej arra. 2. e pres thellë me një send të mprehtë; i bëj plasa të thella: çau barkun (këmbën); t’i çan duart. 3. edhe fig. e copëtoj a e mbyt me dhëmbë: i çau ujku; me gojë të lan, me dhëmbë të çan (fj. u.). 4. edhe fig., hap një shteg kalimi; jokal. shkoj përpara, dal përtej; iki me shpejtësi: çau borën (pyllin, detin); çanë rrethimin; çau fushës (malit); ka çarë në jetë; çajnë përpara. 5. jokal. veta III më ther fort: më çajnë këmbët.

Të ngjashme:
cac:

cac kal. dhe jokal., -a, -ur bised. e mësoj të ecë (foshnjën); përkëmb; eci ngadalë e mbahem si fëmijët e vegjël.

caf:

caf,-i m. sh. -a(t) bised. lëvore e hollë, cipë.

cak:

ca/k,-ku m. sh. -qe(t) 1. vija që kufizon diçka; pika më e fundit a më e lartë e diçkaje; kufi; skaj: caqet e arës (e fshatit); caku i vrapimit (sport.); caku më i lartë kulmi. 2. fig. kufiri që është caktuar për diçka; afat; pikësynim: caqe të ngushta; caqet kohore; brenda (jashtë) caqeve; pa cak e pa anë; e kaloi cakun; nuk ka cak. 3. vendi ku dikush jeton a punon: njeri pa cak; zuri cak; dera e përtimit, caku i mjerimit (fj. u.). 4. gropë e vogël në lojën e doçes, bice; shenjë si kufi në disa lojëra fëmijësh: zuri cakun. 5. mat. madhësi e pandryshueshme, së cilës mund t’i afrohet shumë një madhësi tjetër e ndryshueshme.

car:

car,-i m. sh. -ë(t) hist. titulli i perandorit ose i mbretit në disa shtete sllave; ai që e mbante këtë titull.