Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cair
çair:

çaír,-i m. sh. -e(t) livadh me bar.

Të ngjashme:
hair:

haír,-i m. bised. mbarësi që sigurohet me punë; mirësi, dobi: djalë i hairit; bëfsh hair! (ur.); hair qoftë! (ur.) ashtu u bëftë!

car:

car,-i m. sh. -ë(t) hist. titulli i perandorit ose i mbretit në disa shtete sllave; ai që e mbante këtë titull.

acar:

acár,-i m. sh. 1. të ftohtë i madh, i thatë e me ngrica: bën acar. 2. fig. ashpërsi, vrazhdësi, zemërim; acari.

acari:

acarí,-a f. 1. acar: acaria e dimrit; i foli me acari. 2. fig. pastërti e madhe (kryes. në të veshur).

acid:

acíd,-i m. sh. -e(t) kim. thartor: acid sulfurik.