Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cader
çadër:

çád/ër,-ra f. sh. -ra(t) 1. mjet për t’u mbrojtur nga shiu ose nga dielli, me pëlhurë të nderë në tela që hapen e mbyllen dhe me bisht zakonisht të drunjtë a të metaltë; ombrellë: çadër burrash (grash). 2. tendë pëlhure për të banuar përkohësisht: çadër ushtarake; çadër alpinistësh (gjeologësh). 3. fig. strehë; mburojë: iu bë çadër dikujt.

Të ngjashme:
badër:

bád/ër,-ra f. sh. -ra(t) bot. 1. barishte shumëvjeçare, me rrënjë si qepujkë e me gjethe si të preshit, që çel lule të bardha në pranverë; presh i egër: badra e malit; badër uji. 2. shpatore, luleshpatë.

cacër:

các/ër,-ri m. sh. -ra(t) gribë.

cedër:

céd/ër,-ri m. sh. -ra(t) bot. dru i lartë halor, që rritet në disa vende të Azisë e të Afrikës.

adër:

ád/ër,-ra f. sh. -ra(t) bised. gjepur; shaka, hokë.

caherë:

cahérë ndajf. bised. ndajnatëherë.