Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cacit
cacit:

cacít jokal., -a, -ur eci ngadalë e me zor, cac.

Të ngjashme:
capit:

capít kal., -a, -ur çapit. / pës. capítet v. III.

kacit:

kacít jokal. v. III, -i, -ur (me trajtë të shkurtër përemërore) më ngec në fyt: më kaciti ftoi.

çapit:

çapít (çapís)I jokal., -a, -ur bised. eci ngadalë dhe i pasigurt (për fëmijën); hedh hapat e parë; mezi hedh hapat, mezi eci; kal. hap këmbën ngadalë ose me vështirësi.

çapit:

çapít (çapís)II kal., -a, -ur 1. përtyp, çap. 2. shkrifëroj tokën a thyej plisat me çapë. / pës. çapítet v. III.

bacil:

bacíl,-i m. sh. -e(t) biol. bakter i zgjatur si shkopth: bacili i tuberkulozit.