Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cacas
cacas:

cácas ndajf. ngadalë e me kujdes për të mos u rrëzuar: ecte cacas.

Të ngjashme:
cucas:

cúcas (cúcazi) ndajf. cuc.

çalas:

çálas (çálazi) ndajf. çalthi.

çaras:

çáras (çárazi) ndajf. 1. duke e hapur tokën thellë: e mbollën misrin çarazi. 2. duke qenë të përçarë; pa u marrë vesh midis tyre: ranë çaras u grindën.

bacan:

bacán,-i m. sh. -ë(t) 1. dash me turi të bardhë. 2. fig. djalë i urtë.

baras:

báras (bárazi) ndajf. 1. barabar, njësoj: dolën baras. 2. si kallëz. është e barabartë me …; bëjnë …: dy edhe dy baras katër.