Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cacër
cacër:

các/ër,-ri m. sh. -ra(t) gribë.

Të ngjashme:
lacër:

lác/ër,-ra f. sh. -ra(t) vrimë e vogël në një punim filigrani a në një dantellë.

cacas:

cácas ndajf. ngadalë e me kujdes për të mos u rrëzuar: ecte cacas.

cacit:

cacít jokal., -a, -ur eci ngadalë e me zor, cac.

capor:

capór,-i m. sh. -ë(t) çapëI.

cicar:

cicár,-i m. sh. -ë(t) zool. cinxami.