Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ca
ca:

ca pacak. bised. 1. disa: ca njerëz; ca kafshë (shpendë); ca mollë; para ca ditësh; ca të nënës, ca të njerkës (fig.) . 2. një pjesë nga diçka; një sasi jo e madhe: ca bukë (mish); ca ujë; ca kohë.

ca:

ca ndajf. në njëfarë mase, jo aq pak; pak, diçka: edhe ca; ca i vështirë; fjeti (pushoi) ca; rri dhe ca; ca më shumë; ca më tutje; ca më vonë; ca nga puna, ca nga vapa; ca nga ca pak nga pak; dalëngadalë; pjesë-pjesë; erdhën njëzet e ca veta; ishte gjashtëdhjetë e ca vjeç.

ca:

ca pj. përdoret për të shprehur njëfarë habie, admirimi a përçmimi ose kur dikush a diçka ngjan me një tjetër: kishte ca dhëmbë të bardhë si rruaza.

Të ngjashme:
cac:

cac kal. dhe jokal., -a, -ur bised. e mësoj të ecë (foshnjën); përkëmb; eci ngadalë e mbahem si fëmijët e vegjël.

caf:

caf,-i m. sh. -a(t) bised. lëvore e hollë, cipë.

cak:

ca/k,-ku m. sh. -qe(t) 1. vija që kufizon diçka; pika më e fundit a më e lartë e diçkaje; kufi; skaj: caqet e arës (e fshatit); caku i vrapimit (sport.); caku më i lartë kulmi. 2. fig. kufiri që është caktuar për diçka; afat; pikësynim: caqe të ngushta; caqet kohore; brenda (jashtë) caqeve; pa cak e pa anë; e kaloi cakun; nuk ka cak. 3. vendi ku dikush jeton a punon: njeri pa cak; zuri cak; dera e përtimit, caku i mjerimit (fj. u.). 4. gropë e vogël në lojën e doçes, bice; shenjë si kufi në disa lojëra fëmijësh: zuri cakun. 5. mat. madhësi e pandryshueshme, së cilës mund t’i afrohet shumë një madhësi tjetër e ndryshueshme.