Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cërcërit
cërcërit:

cërcërít jokal. v. III, -i, -ur 1. bën “cër-cër” kur nxehet shumë a nis të digjet në tigan (për yndyrën etj.). 2. cicërin.

Të ngjashme:
cërcërin:

cërcërí/n jokal., -u, -rë cërcërit1.

cërcërimë:

cërcërím/ë,-a f. sh. -a(t) cërcëritje2.

fërfërit:

fërfërít jokal. v. III, -i, -ur fërfërin.

gërgërit:

gërgërít jokal. v. III, -i, -ur bën një zhurmë të zgjatur e dridhëse si gurgullimë: gërgëritin zorrët; gërgërit motori.

mërmërit:

mërmërít (mërmërís) jokal., -a, -ur murmurit.