Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cërcërimë
cërcërimë:

cërcërím/ë,-a f. sh. -a(t) cërcëritje2.

Të ngjashme:
fërfërimë:

fërfërím/ë,-a f. sh. -a(t) zhurmë e lehtë kur diçka dridhet nga era; fëshfërimë.

gërgërimë:

gërgërím/ë,-a f. sh. -a(t) zhurma e zorrëve kur gërgëritin; / zhurmë e zgjatur dhe dridhëse: gërgërima e mitralozit.

mërmërimë:

mërmërím/ë,-a f. sh. -a(t) murmurimë, murmuritje.

cërcërin:

cërcërí/n jokal., -u, -rë cërcërit1.

cërcërit:

cërcërít jokal. v. III, -i, -ur 1. bën “cër-cër” kur nxehet shumë a nis të digjet në tigan (për yndyrën etj.). 2. cicërin.