Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës byrytet
byrytet:

byrýt/et vetv. v. III, -(u), -ur pëllet e bërlyket (demi etj.).

Të ngjashme:
baritet:

barít/et vetv. v.III, -(u), -ur humbet shijen, bëhet i bartë: u barit gjella.