Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bymyeshmëri
bymyeshmëri:

bymyeshmërí,-a f. fiz. të qenët i bymyeshëm: bymyeshmëria e trupave.