Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bymyeshmëri
bymyeshmëri:

bymyeshmërí,-a f. fiz. të qenët i bymyeshëm: bymyeshmëria e trupave.