Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bykëzoj
bykëzoj:

bykëz/ój kal., -óva, -úar bujq. mbuloj me byk rrënjët e pemëve që të ruhet lagështira. / pës. bykëzóhet v. III.

Të ngjashme:
bakëroj:

bakër/ój kal., -óva, -úar 1. tek. vesh me një shtresë të hollë bakri me anë të elektrolizës. 2. fig. varfëroj krejt: e bakëroi shtëpinë.

bigëzoj:

bigëz/ój kal., -óva, -úar ndaj si bigë: bigëzoi gishtat.

dymëzoj:

dymëz/ój kal., -óva, -úar bised. dyfishoj.

nyjëzoj:

nyjëz/ój kal., -óva, -úar gjuh. e lidh nyjë: nyjëzoj perin (shaminë).

pikëzoj:

pikëz/ój kal., -óva, -úar shënoj diçka me pika të njëpasnjëshme: pikëzoj llamarinën. / pës. pikëzóhet v. III.