Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës buzor
buzor:

buzór,-e mb., edhe si em. f., gjuh. që shqiptohet me pjesëmarrjen e buzëve (për tingujt): bashkëtingëllore buzore.

Të ngjashme:
buzoç:

buzóç,-i m. sh. -ë(t) zool. vijosh.

buzore:

buzór,-e, -ja f. sh. -e(t) 1. gjuh. tingull buzor: buzoret e shqipes. 2. kryes. sh. bot. familje bimësh si borziloku, rigoni etj.; bimë e kësaj familjeje.

buzo:

búzo,-ja f. sh. -(t) keq. buzaç.

abuzoj:

abuz/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar shpërdoroj një të drejtë, një mundësi etj.; e teproj. / pës. abuzóhet v. III.

autor:

autór,-i m. sh. -ë(t) hartuesi a krijuesi i një vepre letrare, artistike, shkencore etj.; ai që ka bërë një vepër të caktuar: autorët e vjetër; autori i letrës; e drejta e autorit.