Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës buzëqesh
buzëqesh:

buzëqésh jokal., -a, -ur 1. vë buzën në gaz, nënqesh. 2. v. III fig. vjen a shfaqet diçka e gëzueshme, e këndshme e shpresëdhënëse: buzëqesh deti (agimi, pranvera); më buzëqeshi fati.

Të ngjashme:
bulëvesh:

bulëvésh,-i m. bulë në veshin e rrushit; veshul: këput një bulëvesh.

buzëqeshje:

buzëqéshj/e,-a f. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljes. 2. gjendja e pamja e buzëve a e fytyrës kur buzëqeshim: buzëqeshje e ëmbël.

buzëqeshur:

buzëqéshur mb. 1. që buzëqesh, i qeshur. 2. si ndajf. me buzë në gaz; me dashamirësi.