Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës buxhet
buxhet:

buxhét,-i m. sh. -e(t) 1. fin. plan financiar kryesor i një shteti a i një institucioni, që parashikon të ardhurat e shpenzimet sipas degëve ose fushave të ndryshme: buxheti vjetor; miratimi i buxhetit. 2. bised. të ardhurat e një familjeje.

Të ngjashme:
bulmet:

bulmét,-i m. sh. -ra(t) 1. qumështi dhe prodhimet që nxirren nga përpunimi i tij: dyqan bulmeti. 2. fig. dobi; fryt: llafe pa bulmet (bised.).

buxhak:

buxhák,-uI m. sh. -ë(t) qoshe pranë vatrës.

buxhak:

buxhák,-uII m. sh. -ë(t) bot. barishte si grashina, me fara të zeza në bishtajë, që mbillet si hasëll.

buxhetor:

buxhetór,-e mb. fin. që lidhet me buxhetin, i buxhetit; që financohet nga buxheti: fonde buxhetore; institucion buxhetor.

buzhel:

buzhél,-e mb., edhe si em., bullafiq.