Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës butishte
butishtë:

butísht/ë,-a f. sh. -a(t) bot. bungëbutë.

Sinonime / Të përafërta:
bungëbutë
Të ngjashme:
bunishtë:

bunísht/ë,-a f. sh. -a(t) stan me tëbana.

burishtë:

burísht/ë,-a f. sh. -a(t) vend me burime të vogla uji; ligatinë.

barishte:

barísht/e,-ja f. sh. -e(t) bimë barishtore; perime e blertë: barishte deti leshterik; supë me barishte.

gotishte:

gotísht/e,-ja f. hist. gjuha e gotëve.

gunishte:

gunísht/e,-jaI f. sh. -e(t) gunë e vogël fëmijësh; gunëz.