Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës butesi
butësi:

butësí,-a f., edhe fig., të qenët i butë; kund. ashpërsi; fortësi; vrazhdësi: sillet me butësi.

Të ngjashme:
bujtësi:

bujtësí,-a f. mikpritje.

butësim:

butësím,-i m. zbutje.

bateri:

baterí,-a f. sh. -(të) 1. usht. njësi artilerie prej disa togash: bateri kundërajrore. 2. fig. goditje a sulme të përqendruara: bateri kritikash. 3. fiz. grup i lidhur pilash, akumulatorësh a kondensatorësh: radio me bateri.

buvesh:

buvésh,-e mb., edhe si em., i trashë nga mendja, buf.

hutesë:

hutés/ë,-a f. gjendje kur dikush është hutuar; hutim.