Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës butësisht
butësisht:

butësísht ndajf. me të butë, butë.

Të ngjashme:
botërisht:

botërísht ndajf. para të gjithëve; haptas: shpall (pohoj, pranoj, dënoj) botërisht.

imtësisht:

imtësísht ndajf. me imtësi, imët; hollësisht.

lumtësisht:

lumtësísht ndajf. lumturisht.

qetësisht:

qetësísht ndajf. 1. me qetësi, qetë, pa u ndier: lexonte qetësisht. 2. pa u ngutur e pa u rrëmbyer, gjakftohtësisht; qetas: ia tha qetësisht.

urtësisht:

urtësísht ndajf. me të urtë, me urtësi.