Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës butë
butë:

bút/ë,-a f. sh. -a(t) bula e veshit.

butë:

bútë (i, e) mb. 1. që nuk të vret a nuk të gërvisht kur e prek, jo i ashpër; i brumtë; kund. i ashpër; i fortë: lesh i butë; duar të buta; i butë si pambuk; lima e butë të ha trutë (fj. u.); / që përkulet a që përpunohet lehtë: tokë e butë; metale të buta. 2. që nuk të vret veshin a syrin; që nuk të djeg; kund. i ashpër; i fortë: dritë e butë; zë i butë; raki e butë; duhan i butë. 3. që është zbutur; shtëpiak; kund. i egër: kafshët e buta; lepur i butë; gështenjë e butë. 4. fig. i urtë e i dashur; që nuk grindet; shpirtmirë; kund. i egër; i vrazhdë: njeri i butë; i butë si qengj; dënim i butë; e ka zemrën të butë (fig.). 5. me pjerrësi të vogël, jo i thyer, fushor; kund. i thyer; i ashpër: vende të buta. 6. i ngrohtë, i mirë; kund. i ftohtë; i ashpër: dimër i butë; vise të buta. 7. i imët e i shtruar; që ulet a që bie lehtë, pa përplasje: shi i butë; ulje e butë (tek.) (për uljet e anijeve kozmike në një planet).

butë:

bútë ndajf. 1. në mënyrë të butë, me të butë; kund. ashpër; fortë: e ledhatoi butë; shkel butë; bie butë; sillet butë. 2. ngrohtë; kund. ftohtë: po bën butë.

but:

but,-iI m. sh. -e(t) vozë e madhe.

but:

but,-iII m. sh. -e(t) 1. anat. pjesa e butë në çaçkën e kokës te fëmijët e porsalindur; maja e kokës. 2. tul i butë bagëtie: but viçi.

Të ngjashme:
botë:

bót/ë,-aI f. sh. -ë(t) 1. rruzulli i Tokës me gjithçka që është në të, dheu; trup qiellor, planet: harta e botës; udhëtim rreth botës; në të katër anët e botës; sa të jetë bota; edhe sikur bota të përmbyset çfarëdo që të ndodhë, nuk kam për ta bërë diçka kurrsesi; bota është e rrumbullakët (me rrota) (fj. u.) vjen dita që gjithçka mund të ndodhë; mos bëj keq, se mund ta pësosh dikur. 2. tërësia e qenieve, e sendeve a e dukurive që na rrethojnë: bota e jashtme; bota e gjallë (organike); bota bimore (shtazore, e kafshëve); bota e sendeve (e yjeve); bota e ngjyrave (e tingujve); në botën e përrallave. 3. jeta në tokë; jetë: bota tjetër (e përtejme); doli në botë lindi; shkoi në atë botë vdiq; e dërgoi në botën tjetër (përçm.) e vrau; s’është në këtë botë s’merr vesh fare ç’po bëhet. 4. përmb. njerëzia, gjindja; njerëzit e tjerë; një njeri, dikush: si gjithë bota; sa për sy të botës sa për t’u dukur; në shtëpi të botës; e bija e botës (mospërf.) një grua a një vajzë çfarëdo; i biri i botës (mospërf.) një burrë a një djalë çfarëdo; në sy të botës para të gjithëve, haptas; fjalët (gojët) e botës; malli i botës malli i huaj; u bë gazi i botës; u çudit gjithë bota; u rrit nëpër dyert e botës; hamë bukën tonë e bëjmë duanë e botës (fig.); i nxjerr gështenjat (nga zjarri) me duart e botës (fig.); kali i botës të lë në udhë (fj. u.). 5. shoqëria njerëzore e organizuar sipas një rendi të caktuar a me tipare historike e kulturore të veçanta; mënyrë jetese a organizimi shoqëror; rreth njerëzish të një veprimtarie, të një moshe etj.; fushë e veçantë veprimtarie: bota shqiptare; bota antike (ilire, greko-romake); bota e jashtme vendet e tjera; bota letrare (shkencore); bota e fëmijëve. 6. jeta shpirtërore e psikike; tërësia e ndjenjave, e mendimeve, e interesave etj.: bota e brendshme (vetjake); botë e vogël (e mbyllur).