Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bushtër
bushtër:

búsht/ër,-ra f. sh. -ra(t) 1. femra e qenit. 2. thjesht. shar. grua e përdalë; grua llafazane e ngatërrestare. 3. mit. qenie e përfytyruar si kuçedër që vjell zjarr.

bushtër:

búshtër,-za f. sh. -a(t)] zool. dosëz.

Të ngjashme:
boshtër:

bósht/ër,-ra f. sh. -ra(t) bot. shkurre si shtogu, me gjethe vezake; shtogër.

bushtë:

búshtë (i, e) mb. prej bushi: dollap i bushtë.

ushtër:

úsht/ër,-ra f. sh. -ra(t) 1. kalli gruri i njomë e i paarrirë; kalli. 2. si mb. i paarrirë, shumë i njomë (për bimët dhe frytet e tyre); / fig. i papjekur: misër (dardhë) ushtër; është ende ushtër.

bishtar:

bishtár,-i m. sh. -ë(t) bishtuk.