Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bushtë
bushtë:

búshtë (i, e) mb. prej bushi: dollap i bushtë.

Të ngjashme:
bushtër:

búsht/ër,-ra f. sh. -ra(t) 1. femra e qenit. 2. thjesht. shar. grua e përdalë; grua llafazane e ngatërrestare. 3. mit. qenie e përfytyruar si kuçedër që vjell zjarr.

bushtër:

búshtër,-za f. sh. -a(t)] zool. dosëz.

pushtë:

púshtë (i, e) mb. që është me push; pushatak: mbulesë e pushtë; / i butë e i imët si push; që duket si push: mustaqe të pushta ; myk i pushtë.

ushtë:

úsht/ë,-a f. sh. -a(t) hist. heshtë, shtizë.

beshte:

bésht/e,-ja f. sh. -e(t) profkë.