Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës burrelas
burrelas:

burrélas,-i m. sh. -(it) banor vendës i Burrelit ose me prejardhje nga Burreli.

burrelas:

burrélas,-e mb. që lidhet me burrelasit a me Burrelin, i burrelasve a i Burrelit.

Të ngjashme:
burrelase:

burrélas,-e, -ja f. sh. -e(t).

bërrylas:

bërrýlas ndajf. 1. ijas, anash: ecte bërrylas. 2. fig. me bërryla: ka çarë bërrylas në jetë.

burras:

búrras (búrrash) ndajf. burrërisht.