Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës burras
burras:

búrras (búrrash) ndajf. burrërisht.

Të ngjashme:
burrac:

burrác,-i m. sh. -ë(t) 1. burrë shumë i shkurtër; burrë i vogël; kund. burran. 2. shpërf. burrec1.

burran:

burrán,-i m. sh. -ë(t) burrë shumë i gjatë; burrë i madh; kund. burrac.

burrash:

burrásh,-i m. sh. -ë(t) 1. burran. 2. djalë që sa ka nisur të burrërohet.

barkas:

bárkas (bárkazi) ndajf. shtrirë me bark përtokë: ra barkas; zvarritej barkas.

barros:

barrós kal., -a, -ur bised. i vë një barrë; e rëndoj shumë.