Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës buronje
buronjë:

burónj/ë,-a f. sh. -a(t) burim; burishtë.

Sinonime / Të përafërta:
burishtë
Të ngjashme:
beronjë:

berónj/ë,-a f. sh. -a(t) 1. zool. gjarpër i gjatë, që ecën me kokën përpjetë. 2. edhe si mb., fig. grua që nuk lind, barkthatë, barkshuar; kafshë shterpë; tokë jopjellore. 3. bot. ashe.

barosje:

barósj/e,-a f. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.

bukosje:

bukósj/e,-a f. veprimi sipas foljeve.

burgosje:

burgósj/e,-a f. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

gurosje:

gurósj/e,-a f. veprimi sipas foljeve.