Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës burokratizem
burokratizëm:

burokratíz/ëm,-mi m. mënyrë të menduari e të vepruari si burokrat; që vuan nga burokracia; të qenët burokrat.

Të ngjashme:
burokratizim:

burokratizím,-i m. veprimi sipas foljeve.

burokratizoj:

burokratiz/ój kal., -óva, -úar nxit burokratizmin; e bëj burokratik a burokrat.

burokratizohem:

burokratizóhem vetv. e burokratizoj.