Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës burokratizëm
burokratizëm:

burokratíz/ëm,-mi m. mënyrë të menduari e të vepruari si burokrat; që vuan nga burokracia; të qenët burokrat.

Të ngjashme:
burokratizim:

burokratizím,-i m. veprimi sipas foljeve.

burokratizoj:

burokratiz/ój kal., -óva, -úar nxit burokrat.zmin; e bëj burokratik a burokrat.