Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës burimor
burimor:

burimór,-e mb. që është burim i diçkaje; zanafillës, fillestar: të dhëna burimore.

Të ngjashme:
baritor:

baritór,-e mb. 1. që ka tiparet e jetës e të punës së barinjve; që rron me bagëti; që mbështetet në blegtorinë: jetë baritore; fise baritore. 2. art. që i këndon jetës së barinjve e natyrës së bukur: poezi (melodi) baritore.

brimore:

brimór/e,-ja f. sh. -e(t) qepshe me vrima.

parimor:

parimór,-e mb. që lidhet me parimet; thelbësor dhe i përgjithshëm; që bëhet në parim a që mbështetet në parime; që nuk bën lëshime në parime: çështje parimore; gabime parimore; njeri parimor; qëndrim parimor.

perimor:

perimór,-e mb. që lidhet me perimet, i perimeve; që bën pjesë në perime: kulturë (bimë) perimore.

brijor:

brijór,-e mb. i brirtë.