Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës burgos
burgos:

burgós kal., -a, -ur e fut dikë në burg si të dënuar. / pës. burgósem.

Të ngjashme:
burgoj:

burg/ój kal., -óva, -úar burgos. / pës. burgóhem.

bajgos:

bajgós jokal. dhe kal. v. III, -i, -ur bën bajga; fëlliq a fëlliqet me bajga.

barkos:

barkós kal., -a, -ur bised. 1. v. III të fryn barkun, të bie rëndë: më barkosi uji; / edhe v. I, e mbush sa fryhet: e barkosa trastën me lesh. 2. përvjel dhentë a dhitë në pjesën e barkut.

barros:

barrós kal., -a, -ur bised. i vë një barrë; e rëndoj shumë.

brumos:

brumós kal., -a, -ur 1. mbruj. 2. fig. e formoj dikë nga karakteri, e përgatit dhe e edukoj siç duhet, e kalit.