Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës burg
burg:

bur/g,-gu m. sh. -gje(t) 1. ndërtesë e posaçme, ku mbahen të dënuarit me heqje të lirisë; bised. burgim: roje burgu; qeli burgu; burg i sigurisë së lartë; ra në burg; doli nga burgu; ka bërë dy vjet burg. 2. krahin. qilar për ushqime; ahur bagëtish. 3. fig. errësirë e madhe: u bë burg; / vend ku jeta është e vështirë, me shtypje e në mjerim.

Të ngjashme:
bung:

bun/g,-gu m. sh. -gje(t) [búng/ë,-aI f. sh. -a(t)] bot. lloj dushku i lartë e i trashë, me kurorë të gjerë, që bën lende tufë në një bisht: bunga e butë bungëbutë.

burë:

búr/ë,-a f. det. gjendje e trazuar e detit, me dallgë e me shkumë; kund. bunacë: ka burë.

buri:

burí,-aI f. shumicë, mbushulli.

buri:

burí,-aII f. sh. -(të) bucelë uji.

çurg:

çur/g,-gu m. sh. -gje(t) 1. fill a curril i madh uji ose i një lëngu tjetër: çurg uji (gjaku, lotësh). 2. krua me një curril uji; vendi ku del një krua i tillë. 3. si ndajf. duke rrjedhur shumë e me forcë; curril: u rridhnin (i vajtën) djersët çurg.