Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës burbuqem
burbuqem:

burbúq/em vetv., -a (u), -ur 1. v. III nxjerr burbuqe, mugullon. 2. fig. çelem e zbukurohem.

Sinonime / Të përafërta:
mugullon
Të ngjashme:
burbuqe:

burbúq/e,-ja f. sh. -e(t) syth bime; sumbull luleje, gonxhe: burbuqe plepi; burbuqe trëndafili; i ka buzët si burbuqe.

burbulet:

burbulét kal., -a, -ur 1. i prish kreshmët dikujt. 2. bised. i jap të hajë për herë të parë një pemë etj.; ia njom gojën me diçka të mirë.

burbuqje:

burbúqj/e,-a f. veprimi sipas foljes: burbuqja e plepave; në moshën e burbuqjes (fig.).

burbuqur:

burbúqur (i, e) mb. 1. që ka nxjerrë burbuqe: lastarë të burbuqur. 2. fig. i zbukuruar, i lulëzuar: me pamje të burbuqur.

burbule:

burbulé,-ja f. sh. -(të) gjellë e burbuletur; kund. kreshmore.