Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës burbujë
burbujë:

burbúj/ë,-a f. bujë e madhe, gurgule.

Sinonime / Të përafërta:
gurgule
Të ngjashme:
burbule:

burbulé,-ja f. sh. -(të) gjellë e burbuletur; kund. kreshmore.

burbull:

búrbu/ll,-lli m. sh -j(t) bot. ftua i egër.

burbuqe:

burbúq/e,-ja f. sh. -e(t) syth bime; sumbull luleje, gonxhe: burbuqe plepi; burbuqe trëndafili; i ka buzët si burbuqe.

burbuqje:

burbúqj/e,-a f. veprimi sipas foljes: burbuqja e plepave; në moshën e burbuqjes (fig.).

barbunjë:

barbúnj/ë,-a f. sh. -a(t) lloj fasuleje me bishtaja të gjera; bishtajat e kësaj perimeje, që gatuhen të njoma: mish me barbunja.