Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bunishtë
bunishtë:

bunísht/ë,-a f. sh. -a(t) stan me tëbana.

Të ngjashme:
banishtë:

banísht/ë,-a f. sh. -a(t) 1. vend me tëbana.2. vend me ujëra termale.

bungishtë:

bungísht/ë,-a f. sh. -a(t) pyll bungjesh.

burishtë:

burísht/ë,-a f. sh. -a(t) vend me burime të vogla uji; ligatinë.

butishtë:

butísht/ë,-a f. sh. -a(t) bot. bungëbutë.

gunishte:

gunísht/e,-jaI f. sh. -e(t) gunë e vogël fëmijësh; gunëz.