Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bunar
bunar:

bunár,-i m. sh. -ë(t) pus uji; krua; burim; / hurdhë, pellg.

Sinonime / Të përafërta:
krua
burim
pellg
Të ngjashme:
binar:

binár,-i m. sh. -ë(t) 1. tra i hollë, i sharruar e me katër faqe; tra i metaltë i hekurudhës, shinë: binar plepi; doli treni nga binarët. 2. sh. fig. rruga që ndjek një njeri, një shtet etj.; drejtim, vijë: s’është në binarë; hyri (e vuri) në binarë; ka dalë nga binarët.(dikush) është shthurur, s’është në udhë të drejtë; është çmendur.

buhar:

buhár,-i m. sh. -ë(t) 1. rruginë midis dhomave a rrugicë e ngushtë. 2. oxhak; tymtar.

bujar:

bujár,-e mb., edhe si em., dorëdhënë e zemërgjerë.

buqar:

buqár,-i m. sh. -ë(t) bujk.

gunar:

gunár,-i m. sh. -ë(t) ai që qep gunat.