Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bumbon
bumbon:

bumb/ón jokal. v. III, -ói, -úar 1. bumbëzon. 2. gufon.

Sinonime / Të përafërta:
bumbëzon
Të ngjashme:
kumbon:

kumb/ón jokal. v. III, -ói, -úar lëshon kumbimë; jehon: kumbon kambana (daullja); / edhe fig., ushton: më kumbojnë veshët.

bombol:

bómbol,-a f. sh. -a(t) enë metali e rrumbullakët për gaze të ngjeshura a për lëngje: bombol oksigjeni.

buçkon:

buçk/ón jokal. v. III, -ói, -úar 1. hap, çel: buçkoi plepi. 2. bulon. 3. fig. lulëzon.

bulbor:

bulbór,-e mb. 1. bot. me bulb: bimë bulbore. 2. anat. që lidhet me bulbin, i bulbit; në trajtën e bulbit, qepor: nervi bulbor.

bumbar:

bumbár,-i m. gjell. kukurec.