Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bulurin
bulurin:

bulurí/n jokal. v. III, -u, -rë buluron.

Të ngjashme:
buluron:

bulur/ón jokal. v. III, -ói, -úar nxjerr bulurimë: buluron demi; buluron topi.

buburit:

buburít jokal. v. III, -i, -ur 1. zien ngadalë e bën një zhurmë të lehtë: buburit gjella; / uturin mbyturazi: buburit deti. 2. fig. më zien diçka përbrenda. 3. buron mbyturazi nga dheu.

bukuran:

bukurán,-e mb., edhe si em., përk. i bukur.

buletin:

buletín,-i m. sh. -ë(t) 1. njoftim i shkurtër zyrtar për diçka të rëndësishme; fletë a broshurë me njoftime të tilla: buletini meteorologjik; buletin lajmesh. 2. revistë shkencore, letrare etj.

bulurimë:

bulurím/ë,-a f. sh. -a(t) pëllitje (e kaut etj.); ulërimë; uturimë, buçimë.