Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bulledr
Të ngjashme:
bulledër:

bulléd/ër,-ra f. sh. -ra(t) 1. bot. kërpudhë si thundër kali, që rritet në trungjet e disa drurëve; kërpudhë eshke. 2. fig. keq. grua bullafiqe.

bulletër:

bullét/ër,-ra f. uthull e fortë.

bullgar:

bullgár,-i m. sh. -ë(t) banor vendës i Bullgarisë ose me prejardhje nga Bullgaria.

bullgar:

bullgár,-e mb. që lidhet me bullgarët a me Bullgarinë, i bullgarëve a i Bullgarisë: këngë bullgare.

bullar:

bullár,-i m. sh. -ë(t) 1. zool. bollë. 2. fig. keq. djalë a burrë i shëndoshë dhe i ngathët.

bullëndër:

bullënd/ër,-ra f. 1. ujë i ngrohtë me kripë për të përvëluar këmbët. 2. llum vaji, llurbë; / edhe fig., mbeturinë, fundërri.