Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bullafiq
bullafiq:

bullafíq,-e mb., edhe si em., shumë i shëndoshë e me fytyrë të mbushur, i fryrë: fëmijë bullafiq.

bullafiq:

bullafíq kal., -a, -ur e bëj bullafiq: e ka bullafiqur fëmijën.

Të ngjashme:
bullafiqem:

bullafíqem vetv. bëhem bullafiq.

bullafiqje:

bullafíqj/e,-a veprimi sipas foljeve.

bullafiqur:

bullafíqur (i, e) mb. që është bullafiqur; bullafiq.