Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bulezon
bulëzon:

bulëz/ón jokal. v. III, -ói, -úar 1. nxjerr sytha, mugullon: bulëzuan drurët. 2. nxjerr bula, bulon: i bulëzon djersa. 3. fig. nis të dalë a të shfaqet diçka e re: po më bulëzon një dëshirë.

Sinonime / Të përafërta:
mugullon
bulon
Të ngjashme:
buletin:

buletín,-i m. sh. -ë(t) 1. njoftim i shkurtër zyrtar për diçka të rëndësishme; fletë a broshurë me njoftime të tilla: buletini meteorologjik; buletin lajmesh. 2. revistë shkencore, letrare etj.

buluron:

bulur/ón jokal. v. III, -ói, -úar nxjerr bulurimë: buluron demi; buluron topi.

folezon:

folez/ón jokal., -ói, -úar zool. bën fole; jeton në fole: çift që folezon.

bleron:

bler/ón jokal. v. III, -ói, -úar mbin bari i njomë ose dalin gjethet e blerta; vishet me blerim, gjelbëron: bleroi fusha.

bulon:

bulón,-i m. sh. -a(t) tek. bosht i vogël prej metali, me vjaska e me kokë, tek i cili vidhoset kundërvidha për të mbërthyer pjesë të ndryshme.