Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës buletin
buletin:

buletín,-i m. sh. -ë(t) 1. njoftim i shkurtër zyrtar për diçka të rëndësishme; fletë a broshurë me njoftime të tilla: buletini meteorologjik; buletin lajmesh. 2. revistë shkencore, letrare etj.

Të ngjashme:
bulurin:

bulurí/n jokal. v. III, -u, -rë buluron.

kulmetin:

kulmetí/n,-ni m. sh. -nj(të) bot. plep me kurorë të gjerë e me trung të trashë; plep i zi.

balerin:

balerín-i m. sh. -ë(t).

bulëzon:

bulëz/ón jokal. v. III, -ói, -úar 1. nxjerr sytha, mugullon: bulëzuan drurët. 2. nxjerr bula, bulon: i bulëzon djersa. 3. fig. nis të dalë a të shfaqet diçka e re: po më bulëzon një dëshirë.

bulëzim:

bulëzím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.