Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bulbor
bulbor:

bulbór,-e mb. 1. bot. me bulb: bimë bulbore. 2. anat. që lidhet me bulbin, i bulbit; në trajtën e bulbit, qepor: nervi bulbor.

Sinonime / Të përafërta:
qepor
Të ngjashme:
ballor:

ballór,-e mb. 1. anat. që lidhet me ballin, i ballit: kocka ballore. 2. që ndodhet në radhët e para a në ballë: faqja ballore e ndërtesës. 3. që bëhet ballë për ballë; që bëhet në ballë të gjerë: mësymje ballore.

belbër:

bélbër (i, e) [bélbët (i, e)] mb., edhe si em., që i mbahet goja ose që nuk i shqipton fjalët qartë.

bulbëri:

bulbërí,-a f. begati, pasuri; shumicë.

bulbërt:

búlbërt (i, e) mb. i begatshëm, i pasur; i shumtë.

bulmoj:

bulm/ój kal., -óva, -úar mëlmej.