Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bulbert
bulbërt:

búlbërt (i, e) mb. i begatshëm, i pasur; i shumtë.

Të ngjashme:
bulbëri:

bulbërí,-a f. begati, pasuri; shumicë.

bulbor:

bulbór,-e mb. 1. bot. me bulb: bimë bulbore. 2. anat. që lidhet me bulbin, i bulbit; në trajtën e bulbit, qepor: nervi bulbor.

bulmet:

bulmét,-i m. sh. -ra(t) 1. qumështi dhe prodhimet që nxirren nga përpunimi i tij: dyqan bulmeti. 2. fig. dobi; fryt: llafe pa bulmet (bised.).

belbëri:

belbërí,-a f. të qenët i belbër.

bulbëroj:

bulbër/ój jokal., -óva, -úar 1. v. III del me shumicë, shpërthen; buis, gëlon: bulbëruan gjethet. 2. kal. begatoj.