Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bulberi
bulbëri:

bulbërí,-a f. begati, pasuri; shumicë.

Sinonime / Të përafërta:
begati
pasuri
shumicë
Të ngjashme:
belbëri:

belbërí,-a f. të qenët i belbër.

bulbërt:

búlbërt (i, e) mb. i begatshëm, i pasur; i shumtë.

bulbërim:

bulbërím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

bulbor:

bulbór,-e mb. 1. bot. me bulb: bimë bulbore. 2. anat. që lidhet me bulbin, i bulbit; në trajtën e bulbit, qepor: nervi bulbor.

bubërri:

bubërrí,-a f. përmb. tërësia e punëve të vogla (kryesisht në shtëpi).