Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bulçimë
bulçimë:

bulçím/ë,-a f. vapë e madhe mbytëse, ufëm.

Të ngjashme:
bulim:

bulím,-i m. bulëzim.

gulçimë:

gulçím/ë,-a f. sh. -a(t) 1. frymëmarrje e shpeshtë e me mundim; kolla a zhurma që del nga kjo frymëmarrje; shtrëngim: gulçima e kafshës (e njeriut). 2. zhurmë e fortë dhe e mbytur: gulçimat e trenit (e motorit).

buçimë:

buçím/ë,-a f. sh. -a(t) zhurmë a krismë e fortë, e menjëhershme e me jehonë, buçitje; ushtimë, uturimë: buçima e përroit (e daulles).

bulurimë:

bulurím/ë,-a f. sh. -a(t) pëllitje (e kaut etj.); ulërimë; uturimë, buçimë.

çuçlimë:

çuçlím/ë,-a f. sh. -a(t) zhurmë e lehtë e ujërave që gurgullojnë.