Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bukurtingellues
bukurtingëllues:

bukurtingëllúes,-e mb. gjuh. që krijon tingëllim të bukur.