Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bukurshkrim
bukurshkrim:

bukurshkrím,-i m. shkrim i bukur: fletore bukurshkrimi.