Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës buketar
bukëtar:

bukëtár,-i m. sh. -ë(t) vjet. 1. furrtar. 2. bujk.

Sinonime / Të përafërta:
furrtar
bujk
Të ngjashme:
bukëbar:

bukëbár,-i m. sh. -ë(t) plis i prerë dheu me bar, që përdoret për të gjelbëruar lulishtet etj.

bukëtare:

bukëtár,-e, -ja f. sh. -e(t).

bahetar:

bahetár,-i m. sh. -ë(t) hobetar.

bucelar:

bucelár,-i m. sh. -ë(t) ai që bën bucela.

bukator:

bukatór,-e mb. prodhimtar, pjellor: tokë bukatore.