Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bukelor
bukëlor:

bukëlór,-e mb. poet. 1. i butë e i lehtë si bukël. 2. fig. e hijshme dhe e shkathët (për vajzat).

Të ngjashme:
bucelar:

bucelár,-i m. sh. -ë(t) ai që bën bucela.

bucelore:

bucelór/e,-ja f. sh. -e(t) turjelë e madhe për të hapur vrimën e bucelës së qerres.

bukator:

bukatór,-e mb. prodhimtar, pjellor: tokë bukatore.

bakëror:

bakërór,-e mb. gjeol. që përmban bakër; / kim. i bakërt: tretësirë bakërore.

bukëbar:

bukëbár,-i m. sh. -ë(t) plis i prerë dheu me bar, që përdoret për të gjelbëruar lulishtet etj.